Όνομα: Μέλισσες για το μέλλον (Bees for the future)

Δημιουργοί της δραστηριότητας:

David Sousa (davidnsousa@gmail.com), Priscila Doran (pri.doran@gmail.com)

Κύρια θέματα: βιοποικιλότητα, περιβαλλοντικές επιστήμες, μέλισσες, πληθυσμοί, οικοσύστημα, ιστός της ζωής

Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές θα ανακαλύψουν τη σημασία των μελισσών για τη ζωή του ανθρώπου, καθώς και για ολόκληρο το οικοσύστημα, και θα ερευνήσουν πώς συμπεριφέρονται στις μέλισσες οι κοινότητές τους και οι κοινότητες που ζουν σε άλλα νησιά. Οι μέλισσες αποτελούν αντικείμενο μεγάλης ανησυχίας για τις σύγχρονες επιστήμες, καθώς οι αριθμοί τους μειώνονται με γρήγορους ρυθμούς. Έχοντας αυτό κατά νου, μαθητές από διάφορα νησιά θα σκεφτούν από κοινού λύσεις για να βελτιώσουν την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με το θέμα και τις στρατηγικές προστασίας των μελισσών στα νησιά.

Δράση για τους Μαθητές: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/bees-future-852292

πατήστε εδώ για να δείτε την μετάφραση

Υλικό για τους εκπαιδευτικούς: Πραγματοποιήστε λήψη των κατευθυντήριων γραμμών και των βοηθητικών εγγράφων αυτής της δραστηριότητας

Θεματικές: βιολογία, περιβαλλοντικές επιστήμες, υγεία, οικονομία

(κάντε κλικ στον σύνδεσμο, διαβάστε την περιγραφή, μετακινηθείτε προς τα κάτω και κάντε στο “view accelerator” για να δείτε όλη την δραστηριότητα).

Λέξεις-κλειδιά: μέλισσες, βιοποικιλότητα, οικοσύστημα, πληθυσμός, εξαφάνιση

Μεγάλες Ιδέες της Επιστήμης: Εξέλιξη, Γη, Ενέργεια (για να μάθετε περισσότερα για τις Μεγάλες Ιδέες της Επιστήμης, πατήστε εδώ.

πατήστε εδώ για να δείτε την μετάφραση

Διαθεματική σύνδεση ιδεών: Βιολογία: οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, συμπεριφορά των μελισσών, κ.λπ.

Μαθηματικά: γεωμετρικά μοτίβα κυψέλης, ακολουθία Φιμπονάτσι (Fibonacci)

Περιβαλλοντικές επιστήμες: οικοσυστήματα, χρήση φυτοφαρμάκων, προστασία των πληθυσμών της μέλισσας

Υγεία: βλάβες στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων από τη χρήση φυτοφαρμάκων

Ψυχολογία: Οι συνήθειες των ανθρώπων και η σχέση τους με το περιβάλλον, η διάθεση να αλλάξουν, κ.λπ.

Οικονομία: διάφορες γεωργικές πρακτικές και ο αντίκτυπός τους στην οικονομία, ο αντίκτυπος της εξαφάνισης των μελισσών στην οικονομία, κ.λπ.

Αγγλικά: η συνεργασία μεταξύ νησιών διαφορετικών χωρών θα γίνει μέσω των αγγλικών