To IDiverSE είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει σε σχολεία που βρίσκονται σε νησιά.

Τα νησιά στις Αζόρες, η Μαδέιρα, τα Κανάρια νησιά καθώς και τα σχολεία από ελληνικά νησιά που θα επιλέξουν να συμμετέχουν θα έχουν την υποστήριξη του τοπικού συντονιστή.

Επίσης, όλα τα σχολεία που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, μπορούν να συμμετέχουν και θα λάβουν αντίστοιχη βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος.

Αν θέλετε να συμμετέχει το σχολείο σας στο πρόγραμμα, μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας και καταθέτοντας την φόρμα σχολικής συμμετοχής του IDiverSE στα δεξιά της σελίδας.

Η προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Μετά την εγγραφή σας θα επικοινωνήσει μαζί σας ο τοπικός εκπρόσωπος του IDiverSE.

Για να γίνει ένα σχολείο IDiverSE θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

- Να γίνει σχολείο OSOS ( μάθετε περισσότερα σχετικά με τα σχολεία OSOS στις παρακάτω ενότητες).

- Να εφαρμόσει τη μεθοδολογία του IDiverSE και να δώσει ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή στον τοπικό συντονιστή.

Για να γίνεις και σχολείο OSOS, θα πρέπει να ακολουθήσεις μερικά πολύ απλά βήματα πριν ξεκινήσεις την εφαρμογή της IDiverSE δραστηριότητάς σου, πάντα με την βοήθεια της ομάδας μας.

Τα βήματα αυτά είναι τα εξής:

 • Εγγραφή στη σχολική πύλη του OSOS http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos
 • Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αναστοχασμού του σχολείου το οποίο θα σου σταλεί μετά την εγγραφή σου στην πύλη.
 • Δημιουργία του ‘σχεδίου ανάπτυξης ανοιχτού σχολείου’ για το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
 • Οι μαθητές που θα συμμετέχουν, θα πρέπει να συμπληρώσουν από ένα ερωτηματολόγιο, πριν και μετά την εφαρμογή της δράσης.

Η ομάδα του IDiverSE θα σε βοηθήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Η ομάδα του IDiverSE έχει συλλέξει μια σειρά από μοναδικές ιδέες και εργαλεία τα οποία έχει συνδέσει δημιουργώντας μια καινοτόμα μεθοδολογία. Τα συστατικά της μεθοδολογίας του IDiverSE είναι  ο σχεδιασμός για την επίλυση προβλημάτων, η διερευνητική μάθηση, συνεργατική διερεύνηση τα μονοπάτια της επιστήμης, η προσωπική

γεωγραφία, η διαθεματικότητα και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Σχεδιασμός για την επίλυση προβλημάτων 

Όλες οι δραστηριότητες του IDiverSE καθώς και τα μονοπάτια της επιστήμης ακολουθούν τα τέσσερα βήματα για τον σχεδιασμό και επίλυση προβλημάτων (Νοιώσε, Φαντάσου, Δημιούργησε και Μοιράσου) τα οποία οδηγούν τους μαθητές σε ένα μονοπάτι όπου μαθαίνουν μέσα από την ενεργή συμμετοχή σε ενδιαφέρουσες δράσεις χρησιμοποιώντας παράλληλα όσα μαθαίνουν στο σχολεία για να λύσουν προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο.

Συνεργατική διερεύνηση

Οι δραστηριότητές μας (μικρού και μεγάλου μήκους) περιέχουν οδηγίες για συνεργατικής διερεύνηση οι οποίες θα βοηθήσουν τους μαθητές από διαφορετικά νησιά να συλλέξουν δεδομένα πάνω στις ίδιες δραστηριότητες, να τα επεξεργαστούν, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσα από μια κοινόχρηστή πλατφόρμα (https://globallab.org) προκειμένου να φτάσουν σε ουσιαστικά συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν τόσο την τοπική τους κοινότητας όσο και τον υπόλοιπο κόσμο.

Διαθεματικότητα

Οι δραστηριότητες του IDiverSE ακολουθούν μια διαθεματική προσέγγιση που βασίζεται στις Μεγάλες Ιδέες της Επιστήμης (δείτε περισσότερα εδώ).  Εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων που κάνουν διαφορετικές δραστηριότητες θα έχουν την ευκαιρία να βρουν ένα κοινό παρονομαστή και μέσω αυτού να δώσουν στους μαθητές τους να καταλάβουν πως συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με τον κόσμο γύρω μας όσα τους μαθαίνουν στο σχολείο. Επίσης, μέσα από τις δραστηριότητές μας, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να μελετήσουν με τους μαθητές τους το ίδιο θέμα από διαφορετικές σκοπιές.

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα

Οι δραστηριότητες του IDiverSE περιέχουν εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τους μαθητές τους  και να τους δίνουν συμβουλές συστηματικά σχετικά με την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: Κριτική Ικανότητα, Επίλυση προβλημάτων, Δημιουργικότητα, Επικοινωνία και Συνεργασία

Προσωπική Γεωγραφία

Η προσωπική γεωγραφία (personal geography) είναι μια καλλιτεχνική προσέγγιση που χρησιμοποιείτε για την έκφραση προσωπικών αναμνήσεων, συναισθημάτων, ονείρων, ιδεών κ.α. Παρόλο που η προσωπική γεωγραφία είναι ένα καλλιτεχνικό εργαλείο, στο IDiverSE χρησιμοποιείτε με σκοπό να προωθήσουμε τον αναστοχασμό των μαθητών σχετικά με το πως η κάθε μαθησιακή εμπειρία έχει αντίκτυπο στην ζωή τους, τις σκέψεις τους την προσωπικότητά τους κτλ. Το εναρκτήριο βήμα για την προσωπική γεωγραφία είναι η φράση «Εγώ μέσα στο νησί μου, το νησί μου μέσα μου». Με αυτήν την φράση στο μυαλό, οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν το δικό τους χάρτη, μια καλλιτεχνική αναπαράσταση του πως βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο νησί τους και πως τους επηρεάζει το νησί τους.

Ο χάρτης σχεδιάζεται πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων, εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια και ολοκληρώνεται με το κλείσιμο της εφαρμογής. Μετά το τέλος της εφαρμογής, οι μαθητές θα κάνουν μια σύνθεση με τα διάφορα στάδια δημιουργίας του ‘χάρτη’ τους.

Μονοπάτια της επιστήμης

Τα μονοπάτια της επιστήμης, είναι ένα πραγματικό μονοπάτι μέσα στην πόλη/χωριό, με σταθμούς ή στάσεις που θα δημιουργηθούν από τους μαθητές με σκοπό να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας πάνω σε επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά θέματα που την αφορούν.

Η εφαρμογή του IDiverSE απαρτίζεται από δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την υλοποίηση δραστηριοτήτων από τα παιδιά και θα λάβει χώρα κατά το σχολικό έτος 2018-2019 από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Το δεύτερο μέρος, αφορά τη δημιουργία των μονοπατιών της επιστήμης και θα πραγματοποιηθεί τη σχολική χρονιά 2019/2020 από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο.

Πρώτη φάση εφαρμογής – Ιανουάριος έως Ιούνιο 2019

Οι εκπαιδευτικοί του IDiverSE θα παρουσιάσουν το έργο στους μαθητές και θα κουβεντιάσουν μαζί τους πάνω σε τοπικά αλλά και παγκόσμια προβλήματα που αφορούν το νησί τους. Αυτή η συζήτηση θα είναι και η βάση για την επιλογή των θεμάτων πάνω στα οποία θα δουλέψουν τα παιδιά.

Τα παιδιά με τους μαθητές θα επιλέξουν τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μια δραστηριότητα αν και προτείνουμε να πραγματοποιηθούν περισσότερες.

Οι εκπαιδευτικοί από διαφορετικά νησιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα είναι σε επικοινωνία ώστε να συντονίσουν την εφαρμογή των δράσεων και αν βοηθήσουν τους μαθητές τους να συνεργαστούν και να μαζέψουν ταυτόχρονα πραγματικά δεδομένα.

Δεύτερη φάση εφαρμογής – Σεπτέμβριος 2019 έως Φεβρουάριο 2020

Οι εκπαιδευτικοί θα καθοδηγήσουν τους μαθητές τους να φτιάξουν στο νησί τους τους σταθμούς από τους οποίους θα αποτελείτε το επιστημονικό μονοπάτι τους.

Κατά τη διάρκεια και των δυο φάσεων υλοποίησης οι μαθητές θα δημιουργήσουν το δικό τους portfolio (είτε ατομικά, είτε σε επίπεδο τάξης, είτε σε επίπεδο σχολείου) ώστε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Πριν την εφαρμογή, το σχολείο θα πρέπει να ενταχθεί στην κοινότητα σχολείων του OSOS. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θα ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς να δώσουν σχόλια και ανατροφοδότηση στα μέλη της ομάδας μας σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων και το υλικό που τους δόθηκε από το πρόγραμμα.

Το IDiverSE είναι ένα πρόγραμμα που προτείνει μια καινοτόμα μεθοδολογία. Συνεπώς, η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς είναι σημαντική ώστε η ομάδα μας να μπορέσει αφ’ ενός να αξιολογήσει το υλικό που δημιουργήθηκε και αφ’ ετέρου να το βελτιώσει. Η ανατροφοδότηση θα γίνει μέσα από ερωτηματολόγια και θα αφορά την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας, to αντίκτυπο που είχε στους μαθητές, το σχολείο και το νησί.

Επίσης, η ομάδα περιμένει από τα σχολεία μια συμβολή με τη μορφή μαρτυριών, σχολίων, φωτογραφιών και βίντεο η οποία θα αποτελέσει μέρος του τελικού σχεδίου δράσης που θα προτείνει το έργο ώστε να παρουσιαστεί η πρακτική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και έτσι να αυξήσει το ενδιαφέρον άλλων σχολείων.

Σε κάθε σχολείο υπάρχει χώρος για συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και της διοίκησης του σχολείου.

Τα κάθε σχολείο θα πρέπει να διαλέξει έναν εκπρόσωπο που θα επικοινωνεί με τον τοπικό συντονιστή του έργου (είτε κάποιον από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ή κάποιο άλλο μέλος της σχολικής μονάδας).

Σε κάθε σχολείο, θα πρέπει να συνεργαστούν τουλάχιστον δυο εκπαιδευτικοί που διδάσκουν διαφορετικές θεματικές των φυσικών επιστημών. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, όσοι εκπαιδευτικοί συμμετάσχουν θεωρούνται εκπαιδευτικοί IDiverSE.

Οι εκπαιδευτικοί IDiverSE θα πρέπει να επιλέξουν μια ή περισσότερες τάξεις για την εφαρμογή (τουλάχιστον 25 μαθητές). Δεδομένου ότι η εφαρμογή θα διαρκέσει δυο σχολικά έτη, σας συμβουλεύουμε να μην επιλέξετε τελειόφοιτους μαθητές.

Η διεύθυνση του σχολείου θα έχει βασικό ρόλο στην ένταξη του σχολείου στο δίκτυο του OSOS. Πέραν αυτού, η υποστήριξη της διεύθυνσης προς τους εκπαιδευτικούς που θα εφαρμόσουν τις δράσεις του IDiverSE είναι πάντα καλοδεχούμενη.

Τα IDiverSE σχολεία θα έχουν όσο συχνή επαφή χρειάζονται με τους τοπικούς συντονιστές.

Εκτός από την επαφή με τους τοπικούς συντονιστές τα σχολεία θα έχουν:

- Υποστήριξη κατά τη δημιουργία του ‘σχεδίου ανάπτυξης ανοιχτού σχολείου’ για την ένταξη του σχολείου στο δίκτυο του OSOS.

- Πρόσβαση σε μικρής και μεγάλης διάρκειας εκπαιδευτικές δράσεις μέσα από την ιστοσελίδα του έργου.

- Εργαλεία για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

- Καθοδήγηση για τη δημιουργία των μονοπατιών της επιστήμης

- Καθοδήγηση για τη δημιουργία των προσωπικών χαρτών των μαθητών μέσα από τη δράση της προσωπικής γεωγραφίας

- Καθοδήγηση στη δημιουργία των μαθητικών portfolio

- Ημερίδες κατάρτισης (βιωματικά εργαστήρια).

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

 • Μια συλλογή εφαρμοσμένων δραστηριοτήτων (φτιαγμένα από τους μαθητές στο πλαίσιο της εφαρμογής και σε άμεση σύνδεση θεματικά με την τοπική κοινωνία).
 • Ο εμπλουτισμός της πλατφόρμας Globallab με δεδομένα που έχουν συλλεχθεί συνεργατικά και αφορούν τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.
 • Η δημιουργία μονοπατιών της επιστήμης

Η δημιουργία των μαθητικών Portfolio (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών χαρτών των μαθητών).

 • Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.
 • Γνωριμία μαθητών και εκπαιδευτικών με καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.
 • Συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε ένα δίκτυο συνεργασίας σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
 • Προετοιμασία μαθητών και εκπαιδευτικών για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
 • Πιστοποίηση για το σχολείο, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Με το πέρας της εφαρμογής θα δοθεί πιστοποίηση στα σχολεία/εκπαιδευτικούς/μαθητές  που θα συμμετάσχουν και θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα θα δοθούν οι παρακάτω πιστοποιήσεις:

 • Πιστοποιητικό IDiverSE/OSOS σχολείου
 • Πιστοποιητικό IDiverSE εκπαιδευτικού
 • Πιστοποιητικό IDiverSE μαθητή