Όνομα: Οι μαθητές μελετούν τα ηφαίστεια

Δημιουργός της δραστηριότητας: Εμμανουήλ Χανιωτάκης (echaniot@ea.gr)

Κύρια θέματα: περιβαλλοντικές επιστήμες, γεωγραφία, οικοσύστημα, πολιτική προστασία

Σύντομη περιγραφή: Αυτή η δραστηριότητα εστιάζει στη μελέτη ενός φυσικού φαινομένου με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και προτείνει παιδαγωγικές πρακτικές βάσει διερευνητικών μεθόδων που είναι πιο αποτελεσματικές στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες.  Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει να φωτίσει τους μηχανισμούς της έκρηξης των ηφαιστείων, να δώσει στους μαθητές και στα σχολεία εκπαιδευτικά σενάρια που χρησιμοποιούν προσομοιώσεις τελευταίας τεχνολογίας και απομακρυσμένα εργαστήρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της πιθανότητας μιας ηφαιστειακής έκρηξης και, τέλος, να δώσει στους μαθητές τα μέσα και τη μεθοδολογία να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κόσμου απέναντι στους κινδύνους των ηφαιστείων. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές εκπαιδεύονται να γίνουν ευαίσθητοι και ενημερωμένοι πολίτες, να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας και να είναι σε θέση να κατανοήσουν και στο μέλλον να διαχειριστούν κρίσεις με συνεπή τρόπο και με τον ελάχιστο κίνδυνο.

Δράση για τους Μαθητές: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/students-study-volcanoes-850676

(Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στο «προβολή επιταχυντή» για να δείτε όλη τη δραστηριότητα).

πατήστε εδώ για να δείτε την μετάφραση

Θεματικές: περιβαλλοντικές επιστήμες, γεωγραφία και επιστήμες της Γης, φυσική

Λέξεις-κλειδιά: ηφαίστειο, ηφαιστειακή έκρηξη, απομακρυσμένα εργαστήρια, πολιτική προστασία.

Μεγάλες Ιδέες της Επιστήμης: Ενέργεια, Γη (για να μάθετε περισσότερα για τις «Μεγάλες Ιδέες» της Επιστήμης κάντε κλικ εδώ)

Διαθεματική σύνδεση ιδεών: Βιολογία: οικοσυστήματα, επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων στους ζωντανούς οργανισμούς

Φυσική: κύματα, διάδοση και μετατροπή ενέργειας

Χημεία – Γεωλογία: ηφαιστειακά αέρια και υλικά

Μαθηματικά: λογαριθμικές κλίμακες, διαγράμματα

Γεωγραφία: χαρακτηριστικά του εδάφους που σχετίζονται με σεισμούς και ηφαίστεια

Ιστορία: ιστορικά γεγονότα σχετικά με μεγάλες φυσικές καταστροφές

Αγγλικά: η συνεργασία μεταξύ νησιών διαφορετικών χωρών μπορεί να χρειαστεί να γίνει μέσω των αγγλικών